Advokatene - Serkland (Permisjon og ikke tilgjengelig)

Advokat Bjørn Erik Serkland


Kontakt:

Tlf. 402 30 300 (Permisjon og ikke tilgjengelig)
E-post: advokat@serkland.no

Om advokat Serkland:

Advokat Serkland har solid faglig bakgrunn og har tidligere jobbet som dommerfullmektig ved Nedre Telemark tingrett før han ble advokat.

Serkland er bostyrer i konkursbo, prosederer barnevernssaker for fylkesnemnda, straffesaker og sivile saker for domstolene.

Han tar oppdrag for privatpersoner innenfor de fleste rettsområder. Bistår næringsdrivende innenfor konkurs/insolvens og entrepriserett.

Advokat Serkland er samarbeidsadvokat med Huseiernes Landsforbund.

Utdannelse:

Cand. Jur. 2004
Advokatbevilling 2009

Yrkeserfaring:

Advokat Skien, Egen advokatpraksis
Advokat Porsgrunn, Egen advokatpraksis
Advokat/advokatfullmektig, Oslo
Rådgiver, Vegdirektoratet
Dommerfullmektig, Nedre Telemark tingrett, Skien
Skattejurist, Drammen ligningskontor
Saksbehandler, Vestre Aker trygdekontor

Verv:

Vara-leder i Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern i Telemark fra 2013.
Oppgaveretter fakultetsoppgaver, Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet fra 2007.
Styremedlem, Advokatforeningen Telemark krets.

Rettsområder:

Konkurs: Bostyreroppdrag.
Strafferett: Prosedyre av straffesaker.
Barnevern: Bistand i saker mot barnevernet og prosedyre av saker i fylkesnemnda.
Barnefordeling: Bistand i saker om foreldreansvar, fast bosted og samvær etter barneloven.
Arv: Testament, og bistand ved skifteoppgjør etter dødsfall.
Samlivsbrudd og separasjon: Samboeravtaler og ektepakt. Bistand ved skifteoppgjør ved samlivsbrudd og separasjon/skilsmisse.
Trygd: Klagesaker mot NAV, herunder avslag på uførepensjon.
Kontraktsrett og entrepriserett: Herunder saker etter kjøpsloven, bustadoppføringslova og avhendingslova.
Prosedyre av saker for fylkesnemnda og domstolene.