Advokatene - Nyhaug

Advokat Andreas NyhaugKontakt

Tlf. 938 92 220
E-post: advokatnyhaug@icloud.com
Advokat Nyhaug arbeider særlig med strafferett, og er fast forsvarer ved Nedre Telemark tingrett og Agder lagmannsrett. Nyhaug har også betydelig kompetanse på avtalerettslige problemstillinger, samt spørsmål knyttet til fast eiendom.
Nyhaug er også tilknyttet agent og rådgivingsselskapet Stars & Friends Scandinavia AS, som bistår fotballspillere i de fleste europeiske land.

Utdannelse:

Cand. Jur. 2005
Advokatbevilling 2008

Yrkeserfaring:

Ernst & Young AS 2005 - 2006
Advokat/adv. fullmektig Advokatfirmaet Grenland DA 2006 - 2009
Advokat i kontorfellesskap med Advokatfirmaet Asthor AS 2009 - 2014
Advokatene Serkland og Nyhaug 2014 - d.d

Verv:

Fast forsvarer Nedre Telemark tingrett og Agder lagmannsrett 2014 - d.d
Antidoping Norge, meldepliktsrådet 2011 - d.d
Styremedlem i Norske fotballagenters forening 2015 - d.d
Varamedlem i Stars & Friends Scandinavia AS 2015 - d.d
Vara medlem i Advokatforeningen i Telemark 2012 - d.d
Styremedlem i Norges idrettsjuridiske forening 2009 - 2012

Rettsområder:

Strafferett
Avtalerett
Fast eiendom
Idrettsjus